Uitvaarten

In een kerkelijke uitvaartdienst wordt het geloof in de Verrijzenis van Jezus Christus tot uitdrukking gebracht. In deze viering bidden wij daarom natuurlijk op de eerste plaats om het eeuwige leven bij God voor onze overledene. Ten tweede bidden wij voor de nabestaanden om kracht en moed om het verlies te dragen. Want niet verdriet en dood hebben het laatste woord bij God, maar de vreugde en het eeuwige geluk bij God.

Wilsverklaring

De momenten van ernstige ziekte en overlijden komen vaak onverwacht. Mensen zijn niet voorbereid op deze ingrijpende situatie. In een situatie van groot verdriet moeten familieleden vaak moeilijke beslissingen nemen, waarbij ze graag zoveel rekening willen houden met de wensen van hun dierbare. Een belangrijk hulpmiddel om familieleden het nemen van beslissingen te vereenvoudigen is het opstellen van een Pastorale Wilsverklaring. Hierin kan men schriftelijk zijn wensen vastleggen m.b.t. de pastorale bijstand in geval van ziekte als ook de persoonlijke wensen omtrent de uitvaart. Klik op de volgende link om de Wilsverklaring te downloaden: Pastorale Wilsverklaring

Aanmelden van een Uitvaart

In de regel zal de uitvaarondernemer de uitvaart aanmelden bij de contactpersoon van de parochie. De uitvaartondernemer zal dan in overleg met de contactpersoon tijd en plaats van de uitvaart vastleggen. Uitvaartdiensten in ons parochiecluster vinden plaats van maandag tot en met zaterdag. De tijdstippen voor de vieringen zijn s’morgens om 10.30 uur of eerder. Ook bestaat er een mogelijkheid voor een uitvaartdienst s’middags om 14.00 uur, hetgeen aan te bevelen is als veel familieleden van ver moeten komen.

Uitvaartviering

Er zijn verschillende manieren om met een kerkelijke uitvaartdienst van uw dierbare afscheid te nemen:

* Uitvaartdienst met een eucharistieviering in de kerk;
* Uitvaartdienst met een woorddienst in de kerk;
* Uitvaartdienst met een woorddienst in mortuarium of crematorium.

Avondwake / Vooravondmis

Er bestaat de mogelijk om aan de vooravond van de uitvaart een avondwake of vooravondmis te houden (afhankelijk van misrooster). De avondwake is een goede gelegenheid om belangstellenden, die niet aan de uitvaart kunnen deelnemen, de mogelijkheid te geven om van de overledene afscheid te nemen. De avondwake wordt geleid door de leden van de avondwakegroep.

Persoonlijke Inbreng

Het spreekt vanzelf dat wij persoonlijke inbreng van nabestaanden in de uitvaartviering toestaan. Uiteraard is er meer mogelijk in een woorddienst dan in een eucharistieviering, die aan nauwe regels is onderworpen. De mogelijkheden tot inbreng kunnen zijn:

* Binnenbrengen van de baar door familieleden;
* Persoonlijk woord door familielid over overledene (In Memoriam);
* Ontsteken van de kaarsen bij de baar;
* Voorlezen van bijbellezing en/of voorbeden;
* Persoonlijke muzikale inbreng door een naaste familielid. In de kerk zijn dat maximaal twee muziekstukken, gezongen of instrumentaal. Opluistering van de dienst in de kerk door professionele musici of met kunstmatig gereproduceerde muziek (cd’s e.d.) zijn in de kerk niet toegestaan. Wat de muzikale opluistering in mortuarium of crematorium betreft bent u uiteraard geheel vrij om deze zelf te bepalen.

Begeleiding naar Kerkhof / Crematorium

Na een voorafgaande uitvaartviering in de kerk gaat pastoor niet mee naar het crematorium. Hij begeleidt de familie wel naar het kerkhof, mits daar de zegening van het graf plaatsvindt.

Kerkhoven in het Parochiecluster

Het oude Kerkhof aan de Karel Doormanlaan in Reuver valt onder het beheer van het Bestuur van het Parochiecluster Beesel-Reuver-Offenbeek. Heeft u vragen over het oude Kerkhof i.v.m. bijzettingen, grafrechten etc. dan kunt u zich wenden tot dhr. H. Naus (077-474 32 16). Wilt u meer weten klik dan hier op Kerkhof Reuver.