Priesterschap

Door het doopsel heeft iedere gelovige deel aan de zending van Jezus Christus. Een bijzondere deelname binnen die zending vervult de priester. De bisschop dient het wijdingssacrament toe door de handoplegging en het wijdingsgebed.

Het priestertekort in onze regionen wordt steeds groter. Als parochie nemen wij het roepingenpastoraat heel serieus. Er wordt regelmatig in onze kerken gebeden om roepingen tot het priesterschap gebeden. Ook worden alle initiatieven van het Bisdom Roermond in deze van harte ondersteund. Een van deze initiatieven is de Paredisstichting, die zich richt op de financiĆ«le ondersteuning van het Priesterseminarie Rolduc te Kerkrade.