Afscheidsgesprek met Pastoor F. Houwman

"Een zalige terugblik......."

Als redactie hebben we 12 jaar geleden ’t Klökske opgestart. We nemen nu afscheid van onze hoofdredacteur: Pastoor Houwman.

Een ding is zeker: op de vraag of hij na 15 jaar een schat aan ervaring heeft, antwoordt de pastoor dat de Federatie Born met 5 parochies een pastoor krijgt die ervaring heeft zowel organisatorisch, vergader technisch, financieel, liturgisch, herstructurering en presentatie. Zo, dat is nogal wat, je kunt ook zeggen: daar komt een zwaargewicht.

Er is in de 15 jaar dat Franz Houwman pastoor was in Reuver, Beesel en Offenbeek dan ook veel gebeurd, op allerlei gebied. Als voorbeelden noemt hij: Zo zijn de 3 parochies samen gaan werken in een Cluster, in Beesel kwam een parochiekantoor, in Reuver werd in het klooster een parochiehuis geopend, er kwamen diverse werkgroepen, o.a. van en voor de weduwen, de Lambertuskapel werd gerestaureerd, in Offenbeek werd de Barbarakapel gebouwd, de kindercatechese en ook activiteiten voor de kinderen kwamen van de grond, de schoffelgroep die het onderhoud van de kapel en het kerkhof verzorgt, de gregoriaanse schola werd opgericht en nog vele andere activiteiten. Binnen de drie parochies bestaat een rijke vrijwilligersgroep die alle activiteiten beoefenen en ook dragen en dat laatste is erg belangrijk. Door deze activiteiten als pastoor te enthousiasmeren is er ook voortgang.

Natuurlijk zijn er ook zaken die niet gelukt zijn. De pastoor noemt dan met name de jongerengroep die niet van de grond is gekomen. Een jongerengroep waar de jeugd zich prettig, veilig en geborgen voelt, waar je elkaar kunt ontmoeten, activiteiten kunt organiseren en waar ook ruimte is voor gebed en bezinning.

Hij vervolgt: In iedere parochie is een kern van gelovigen die er altijd is en als eenvoudige leek door hun eenvoud in geloof en overtuiging altijd weer inspiratie geeft voor mijn persoonlijke geloof. Wat dan ook zeker door moet gaan in de toekomst is de wekelijkse Aanbidding, we zijn vaak meer humanistisch dan religieus bezig, ook de thema-avonden en de scholing van de kinderen zijn zeer belangrijk. Dit laatste is hem uit het hart gegrepen, dit is het liefste wat hij doet: omgaan met de kinderen. Het is ook heel dankbaar werk. Als hij dit vertelt straalt zijn gezicht helemaal.

Ervaringen die hem diep hebben geraakt zijn de talloze uitvaarten van betrokken mensen en vooral van enkele kinderen. Hij ervaart dit als zeer ontroerend. Nu nog krijgt hij reacties als : mijnheer pastoor, wat hebt u dat mooi gedaan, heel fijn. Intermenselijke kontakten zijn zeer belangrijk. Het is ook nooit routine geworden, iedere uitvaart, ieder doopsel, elk huwelijk is even belangrijk voor mij. Ook de deelname aan de stille tocht naast burgemeester Dassen, ook moeder, was een ervaring die hij nooit zal vergeten.

De essentie volgens hem is: Je bent door de bisschop benoemd, je komt hier in alle openheid naar toe en samen ga je mooie dingen realiseren en probeer je voor mensen iets te betekenen. Ook al kan ik niet met iedereen door een deur: elke mens is voor mij een inspiratie, het hoeft niet allemaal rozengeur en maneschijn te zijn; je moet er op een goede manier mee om gaan. Ik heb nooit slapeloze nachten gehad. Je bent gedragen door O.L. Heer; door Zijn kracht krijg je de drive om door te gaan.

Er is in het Cluster veel gerealiseerd, er is op een prettige manier samengewerkt; je hebt iets voor de mensen kunnen betekenen en dat merk je in kleine dingen terug als volwassenen of kinderen je aanspreken waaruit hun waardering blijkt.

Pastoor Houwman kijkt ook met plezier terug op de samenwerking tussen priesters en pastorale werkers in het dekenaat Venlo en is toch een beetje trots op zijn geesteskindje “het dekenale waarderingsteken” – een waardering vanuit het dekenaat voor vrijwilligers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt in hun parochie.

In de federatie van Born verwacht ik naadloos te kunnen instromen. Ik zal streven naar het behoud van de eigenheid en identiteit van de verschillende parochies en dan toch de samenwerking zoeken. Daarnaast is het belangrijk om aandacht te geven aan het sociale gebeuren, het verenigingsleven, het gezin en het individu.

Tot mijn parochianen in het Cluster Beesel Reuver Offenbeek wil ik zeggen: Ik ben super dankbaar dat ik 15 jaar met jullie in de wijngaard van de Heer heb mogen samenwerken. Geef dezelfde support aan mijn opvolger pastoor Cesar Tablon en bouw dit uit. Het gaat u allen goed.