De wonderlijke omzwervingen van een herdersschopje


Zondag 10 januari 2016 werd pastoor Cesar door deken Jos Spee van Venlo geïnstalleerd als herder van de drie parochies Beesel, Reuver en Offenbeek.
Begeleid door onder meer de schutterijen St. Barbara uit Reuver-Offenbeek en St.Georgius en St.Sebastianus uit Beesel maakte de nieuwe pastoor de tocht van de pastorie naar de kerk.

Voor de hoofdingang van de Lambertuskerk overhandigde de tweeling Kyra en Fiona van Ottele de sleutel van de kerk en het herdersschopje aan de nieuwe pastoor.

Het was bij deze installatie niet zomaar een symbolisch attribuut, maar een schopje dat maar liefst 123 jaar oud is. In 1893 werd het namelijk aangeboden aan pastoor Vrancken bij zijn installatie als herder van de Lambertusparochie. Na 21 jaar, in april 1914, nam hij afscheid en nam zijn intrek in het klooster bij de zusters in Reuver. De Pastoor Vranckenlaan, voorheen Leeuwerweg, is naar hem vernoemd. Ook het Heilig Hartbeeld, dat een prominente plaats heeft in Reuver, voor het Aad Raodhoes, is een geschenk van de bevolking bij zijn gouden priesterjubileum.

Bij zijn overlijden in 1929 liet de familie Vrancken de kerkmeesters ’n keuze maken uit de nalatenschap. Herm Litjens mocht toen het herdersschopje in ontvangst nemen. Heel wat jaren heeft het in zijn woning, hoek Julianastraat/Emmastraat, een ereplaats gehad. Van tijd tot tijd werd het zilveren schopje mooi opgepoetst om het vervolgens weer netjes terug te zetten op zijn plaats.

Dochter Joke (in Reuver bekend als juffrouw van de meisjesschool) erfde het weer van haar vader
en bewaarde het in haar woning in Horst, tot 2015.

Jo van As-Litjens was van mening dat het schopje eigenlijk thuis hoorde in de Lambertuskerk en nam vervolgens contact op met het Reuvers kerkbestuur. En zo kwam het “verdwaalde schaapje”na 87 jaar weer terug in de Reuverse parochie. Net in de periode dat pastoor Houwman afscheid ging nemen en opgevolgd zou worden door pastoor Cesar. Over toeval gesproken!

Het was natuurlijk prachtig om dit schopje van deze illustere voorganger, pastoor Vrancken, opnieuw te gebruiken.

Op het schildje met de 20 namen van de pastoors van de Lambertus parochie, prijkt nu onderaan de naam van de 21ste pastoor: Cesar Tablon M.S.P.; 2016. Aan hem de taak de drie parochies van het Cluster Beesel-Reuver-Offenbeek als herder voor te gaan.

Wij wensen hem daarbij veel wijsheid en Gods zegen.