Installatie Pastoor Cesar Tablon

tablon1Op zondag 10 januari 2016 werd in een bijna volle Lambertuskerk in Reuver tijdens een plechtige Eucharistieviering Pastoor Cesar geïnstalleerd tot Pastoor van het Parochiecluster Beesel Reuver Offenbeek. De installatie werd verricht door de Hoogeerwaarde heer Deken J.Spee. Als getuigen waren aanwezig: Z.E.H. John Dautzenberg Tegelen, en de W.E.H. Marc L. Calo m.s.p. Venlo. De Z.E.H. Carmelo Horlador M.S.P. uit Brussel concelkebreerde en verder assisteerde Diaken Arjan Langen. Zoals het in de katholieke kerk gebruikelijk is , stond de installatie vol van symboliek.

De nieuwe pastoor werd aan de pastorie afgehaald door het kerkbestuur, de concelebrerende priesters met misdienaars en de schutterijen St. Gregorius en St.Sebastianus van Beesel en St. BarbaraOffenbeek. Aan de kerk overhandigde de Deken hem de sleutel als symbool om in het Cluster de drie kerken te openen voor zijn gelovigen. Tevens ontving hij hier het herdersschopje als teken voor zijn herderlijke taak in de parochies. Over dit herdersschopje vindt u elders een apart artikeltje, want hier zit geschiedenis achter.

Na het voorlezen van de benoemingsbrief van de Bisschop door Jan Jacobs namens het kerkbestuur, het afleggen van de Ambtseed en de hernieuwing van de wijdingsbeloften werden in processie de tekenen van het ambt als pastoor naar voren gebracht: de hostieschaal, de kelk en het altaarmissaal, de sleutel van het tabernakel, het lectionarium, de doopschaal, de paarse stola (voor het afnemen van de biecht) de witte stola ( voor het inzegenen van het huwelijk) en tenslotte de ziekenolie. Het gedeelte van de installatie werd afgerond met het afleggen van de Eed van trouw door Pastoor Cesar. De bijzonder sfeervolle eucharistieviering werd opgeluisterd door het Lamtablon6bertuskoor Reuver, de Herenkoren uit Reuver en Beesel, het Gertrudiskoor uit Beesel, het kerkkoor uit Offenbeek en het Filipijns gastkoor uit Venlo. Acolieten, misdienaars, lectoren en aangevers van het pastoorsambt vertegenwoordigden de parochies uit het Cluster.

Deken J.Spee sprak zijn dankbaarheid uit richting parochies voor de gastvrijheid en de goed sfeer die hij heeft ontmoet. Ook heeft hij ervaren dat er vele vrijwilligers zijn op verschillende terreinen die hun werk met veel deskundigheid en enthousiasme doen.

Pastoor Cesar liet op het einde van de dienst duidelijk blijken dat hij een priester is die van Maria houdt. Geheel onverwacht begaf hij zich naar het beeld van Maria en aanhoorde daar het Ave Maria. Ontroerend.

Voorwaar een viering die we niet vaak meemaken en die bij de vele kerkgangers beslist wat gedaan heeft.

Aansluitend aan de installatieplechtigheid hebben bijna alle kerkgangers in het parochiehuis van Reuver de nieuwe pastoor de hand gedrukt en hem alle goeds toegewenst voor de toekomst. De parochianen zullen zijn wens om vooral samen de schouders er onder te zetten, want een klein mannetje kan dit niet alleen, zoals hijzelf zei…., beslist willen beantwoorden. De gezellige receptie werd sfeervol opgeluisterd door optredens van het kinderkoor en het Filipijns koor.

Fotogalerij (klik op eerste foto):