Kerkdiensten en overig

Tarieven misstipendia 2020                               

KB 2-12-2019


 

Voor 2020 zullen binnen de cluster Beesel-Reuver-Offenbeek de navolgende tarieven

toegepast worden voor kerkelijke diensten:

Leesmis door de week                                                                                              €          10,00

Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag                                                      €          25,00

Huwelijksmis                                                                                                            €          400,00

Jubileumdienst, niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmis                            €          250,00

Rouwmis                                                                                                                  €          400,00

Avondwake / Vooravondmis                                                                                   €          100,00

Begeleiding naar crematorium, na voorafgaande kerkdienst                                   €          50,00

Begeleiding naar begraafplaats buiten cluster, na voorafgaande kerkdienst           €          50,00

Begeleiding door priester/diaken in crematorium/uitvaartcentrum,

zonder kerkdienst vooraf                                                                                         €          400,00

Koor:

- Zangkoor                                                                                                                €          45,00

- Zangkoor + organist                                                                                               €          80,00

Stichtingen:

- Leesmis door de week, gedurende   5 jaar                                                            €           50,00

- Leesmis door de week, gedurende 10 jaar                                                            €          100,00

- Leesmis door de week, gedurende 20 jaar                                                            €          200,00

- Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag, gedurende   5 jaar                    €          125,00

- Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag, gedurende 10 jaar                    €          250,00

- Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag, gedurende 20 jaar                    €          500,00

Minimum kerkbijdrage is vastgesteld op                                                                  €          100,00

(de richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft/ 1% van netto inkomen

van een economische eenheid)

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake/vooravondmis zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk, wordt niet gevraagd aan parochianen, die in de vier jaren voorafgaande aan de dag van de betreffende kerkdienst, cq crematoriumaanwezigheid tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald aan de parochie, of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie.