Bestuur

Het kerkbestuur komt niet alleen de zorg toe voor de continuïteit van de geestelijke zorg, maar houdt zich ook voor een belangrijk gedeelte bezig met de materiële belangen van onze parochies. In het kader van de taakverdeling wordt aan ieder lid van het kerkbestuur een bepaald onderdeel van de parochiebelangen opgedragen, waaraan hij of zij wordt geacht speciale aandacht te besteden. De functieverdeling is: Vice –voorzitter, Secretariaat, Pastoraal, Landerijen en Begraafplaatsen, Gebouwen, en tenslotte Vrijwilligers. Kerkbestuursleden worden benoemd door de bisschop voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid van een verlenging met een tweede periode van 4 jaar.

Tot ongeveer eind 2003 was iedere parochie volledig zelfstandig.

Op 15 oktober 2003 werd gestart met een bestuurlijke samenwerking van de drie parochies in de Gemeente Beesel te weten: De St.Gertrudisparochie van Beesel, de St. Lambertusparochie van Reuver en de parochie van Onbevlekt Hart van Maria van Offenbeek, kortweg de Fatimaparochie genoemd.

Het huidige Clusterbestuur bestaat uit 5 leden. Er zijn vacatures voor Kerkmeester Pastoraal en Kerkmeester Vrijwilligers.