Kerkdiensten en overig

Tarieven misstipendia 2017

Vanaf 2017 zullen binnen de Cluster Beesel-Reuver-Offenbeek de navolgende tarieven toegepast worden voor kerkelijke diensten, rekening houdend met de adviestarieven van het Bisdom Roermond:

Leesmis door de week                                                                                             

Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag                                                    

Huwelijksmis                                                                                                      

Jubileumdienst, niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmis                   

Rouwmis                                                                                                              

Avondwake / Vooravondmis                                                                                

Begeleiding naar crematorium, na voorafgaande kerkdienst                               

Begeleiding naar begraafplaats buiten cluster, na voorafgaande kerkdienst        

Begeleiding door priester/diaken in crematorium/uitvaartcentrum,

zonder kerkdienst vooraf                                                                                        

Koor:

- Zangkoor                                                                                                         

- Zangkoor + organist                                                                                       

Stichtingen:

- Leesmis door de week, gedurende   5 jaar                                                          

- Leesmis door de week, gedurende 10 jaar                                                           

- Leesmis door de week, gedurende 20 jaar                                                           

- Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag, gedurende   5 jaar               

- Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag, gedurende 10 jaar                  

- Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag, gedurende 20 jaar                 

Minimum kerkbijdrage is conform de richtlijn van het bisdom vastgesteld op      

€ 10,00

€ 25,00

€ 400,00

€ 250,00

€ 400,00

€ 100,00

€ 50,00

€ 50,00

 

€ 400,00

 

€ 45,00

€ 80,00

 

€ 50,00

€ 100,00

€ 200,00

€ 125,00

€ 250,00

€ 500,00

€ 100,00

 

(de richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van netto inkomen van een economische eenheid)

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake/vooravondmis zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk, wordt niet gevraagd aan parochianen, die in de vier jaren voorafgaande aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematoriumaanwezigheid tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald aan de parochie, of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie.