Actie KERKBALANS 2017

“Mijn kerk verbindt, mijn kerk in balans”

Soms zie je ze nog weleens op de markt. Van die ouderwetse weegschalen, die gebruikt worden om appels of bananen af te wegen. Om het gevaarte in balans te krijgen, moet er aan beide kanten evenveel gewicht in de schaal worden gelegd. Op de markt moet dit letterlijk gebeuren. In het leven soms figuurlijk. Ons bestaan moet in balans zijn om goed te kunnen functioneren. Dit geldt ook voor parochies. Priesters, diakens en vrijwilligers zetten zich graag in om hun pastorale taken zo goed mogelijk uit te voeren. Maar een parochie moet wel in balans zijn. De werkers in het pastoraat kunnen zich alleen aan hun missionaire taak wijden als ze weten dat andere zaken goed geregeld zijn. De zakelijke beslommeringen van de parochie bijvoorbeeld. Het onderhoud van kerken, de verwarming, het parochieblad, het salaris van de priesters. Er is elke maand geld voor nodig. Dat komt niet uit Rome. En ook niet uit Den Haag. Het zijn de parochianen die hun eigen parochie dragen. Ook financieel. Door mee te betalen aan de actie Kerkbalans legt u gewicht in de schaal en houdt u uw parochie in balans. Deze woorden van onze bisschop, Mgr. Frans Wiertz, zijn nadrukkelijk ook gericht tot ons parochiecluster Beesel – Reuver – Offenbeek.

We hebben in het voorbije jaar noodgedwongen de Fatimakerk in Offenbeek aan de eredienst moeten onttrekken. De onderhoudskosten waren moeilijk meer te dragen. Hoewel de kerk nu dicht is, gaat het parochieleven gewoon verder, in samenwerking met Reuver. Ook in Beesel wordt het lastiger de kerk open te houden. Niet alleen financieel maar ook door gebrek aan voldoende mankracht. We willen het gebouw graag behouden als plaats waar we elkaar vast kunnen houden in geloof en ons verbinden met mensen die steun nodig hebben. Dit vraagt wel inzet van de parochianen! We zullen binnen ons parochiecluster er samen aan moeten werken dat de kerk nu, maar ook in de toekomst, mensen kan blijven verbinden.

Voelt u zich betrokken en wilt u meehelpen om onze parochies in balans te brengen, steun ons dan. Dat kan als vrijwilliger maar ook financieel via de actie Kerkbalans, die deze maand weer van start gaat. Het is een bijdrage, waar we als parochies grotendeels van afhankelijk zijn. U bepaalt zelf, naar gelang de eigen omstandigheden de hoogte van het bedrag. Graag danken wij allen die onze parochies in de voorbije jaren financieel ondersteund hebben. Mogen wij ook in de toekomst op u blijven rekenen? Voor uw bijdrage kunt u gebruik maken van de acceptgiro die huis aan huis verspreid wordt. Ook een bank-overschrijving of schenking is mogelijk. De banknummers volgen hieronder.

Geef voor Verbinding, geef voor een kerk in balans.

Kerkbestuur Parochiecluster Beesel – Reuver – Offenbeek                                      Pastoor Cesar Tablon m.s

Banknummers van de 3 parochies:

NL85 RABO 0105 3043  44

Par. H. Gertrudis Kerkbijdrage

NL36 RABO 0143 6009 23

Par. H.Lambertus Kerkbijdrage

NL88 RABO 0143 6017 33

Fatimapar. Kerkbijdrage Reuver