Wie zijn wij


Van harte welkom op de website van de RK Parochies van het Cluster Beesel, Reuver en Offenbeek, kortweg het Cluster BRO.
De Kerk is ten eerste en bovenal de Aankondiger van de Heer Jezus Christus. Haar missie is het aankondigen van de Blijde Boodschap van het Evangelie en dat Evangelie verbindt ons tot één Christelijke Gemeenschap.

Lees meer:

Kerkdiensten week 9 (22 -28 febr.)

Parochie H. Gertrudis, Beesel

Zondag 23 Februari;7e Zondag door het jaar 9.15 uur H. Mism.m.v. Het Kerkelijk koor ;intentie: Voor alle zieken en gehandicapten,

Woensdag 26 Februari; Aswoensdag 19.00 uur H. Mis en uitrijken van het askruisje,

Donderdag 27 Februari;;9.30 H Mis (in het Parochiekantoor)

 

Parochie H. Lambertus, Reuver

Zaterdag 22 Februari; 19.00 uur; Vastelaovesmis, intentie: voor Ben v/d Hombergh.

Zondag 23 Februari; 10.45 uur H. Mis,(Samenzang) intentie: An Joosten-Puts en zoon Peter,

Maandag 24 Februari; 9.00 uur; H. Mis,(in Kloosterkapel.)

Dinsdag 25 Februari; 9.00 uur; HMis, intentie:voor een gezin uit Chaam,

Woensdag 26 Februari; gèèn H. Mis zie Beesel.

Vrijdag 28 Februari; 9.00 uur; H. Mis; 9.30 uur; rozenhoedje en aanbidding tot 11.30 uur.

Kerken en kapellen in kersttooi

De kerstdagen zijn weer voorbij en het nieuwe jaar 2020 is ingeluid. Wat blijft zijn de herinneringen aan alle feestelijkheden en gezelligheid, maar ook aan de prachtige kerstversieringen van net name onze kerken en kapellen. Hieronder vindt u een fotoreportage van de fraaie kerststallen en (bloem)versieringen.

(Klik op de eerste foto)

St. Gertrudiskerk Beesel             

St. Lambertuskerk Reuver           

Kapellen                                       

 

 

Dakkruis herplaatst

Ook ons Cluster is er niet aan ontkomen: het onttrekken van een kerk aan de eredienst.
Vele parochianen in Offenbeek hebben het pijnlijk ervaren dat hun Fatimakerk gesloten werd en het deed vooral zeer de toren, als markant herkenningspunt, letterlijk te zien afbrokkelen.

Toch doet het goed dat verschillende zaken een goede bestemming hebben gekregen zoals het uitgebeelde Fatimawonder achter het altaar, de banken en enkele klokken die naar Polen gingen en een kleinere klok en kerkelijke spullen die hun weg naar de Filipijnen vonden.

Dichter bij huis blijft de herinnering aan de Fatimakerk in Lambertuskerk. Daar werd een mooie plaats gevonden voor het Fatimabeeld en ook een klok uit de kerk heeft daar zijn plek gevonden.

Echter in een schuur bij een van de KB-leden lag nog steeds het grote kruis dat midden op de Fatimakerk heeft gestaan. Binnen het kerkbestuur werd gebroed op een goede bestemming voor dit kruis. Dit was des te moeilijker vanwege de enorme afmetingen, 5.20 meter hoog en 380 kilo zwaar en dat zet je niet zomaar even ergens neer.

Maar zoals altijd geldt ook hier: komt tijd, komt raad.

Zo werd het idee geboren om het kruis een prominente plek te geven op het RK Kerkhof in Reuver. Enkele KB leden staken samen met de vrijwilligers van het kerkhof de handen uit de mouwen en maakten een solide fundering met verankering waarop het kruis geplaatst kon worden. Voor de materialen zorgden Wijo en Cox Technics. Houwers Dakwerken zorgde met een enorme kraan, belangeloos voor de niet te missen hulp bij het vakkundig plaatsen van het kruis. Alles was vakwerk, ook de voorbereiding van de fundering en de juiste plaatsing van de verankeringspunten: dat bleek wel uit het feit dat e.e.a.in drie kwartier “gepiept” was.

Het kruis is bewust geplaatst aan de voorzijde van het kerkhof en is behalve een mooie blikvanger vanaf de bocht in de weg voor de pastorie ook een waardevolle aanvulling op de sfeer en de functie van het Oude RK Kerkhof.

Een mooi idee is gerealiseerd en zo vloeit de Fatimaparochie met weer een mooi symbool over in de Lambertusparochie in Reuver. Over gemeenschapszin gesproken…………

Meer foto's:
(klik op eerste foto) 

O, Sint Lambertus …

Lambertuskapel klPastoor Vrancken zou het ongetwijfeld veel plezier hebben gedaan, dat na ruim 100 jaar het door hem geschreven lied nog steeds gezongen wordt.

Zo ook op vrijdag de dertiende toen de prachtig gezongen heilige mis in de Lambertuskapel werd afgesloten met het lied ter ere van onze patroonheilige.

Vele parochianen woonden deze viering bij op deze plaats waar de roots liggen van de Reuverse parochie, zo memoreerde oud-deken Theo Willemssen van Roermond. Op deze plaats stond namelijk de eerste Reuverse kerk. Hier begon het allemaal.

Het gevoel van eenheid was duidelijk aanwezig, zowel tijdens als na de mis. Er werd nagepraat onder het genot van een kopje koffie en een stukje vlaai, want het was immers het feest van Sint Lambertus. Ook kon men in stilte genieten in het licht van de bijna volle maan en het zicht op de feeëriek verlichte kerk en kasteel van Kessel. Geen wonder dat het elk jaar weer drukker wordt in en rond de kapel!