Wie zijn wij


Van harte welkom op de website van de RK Parochies van het Cluster Beesel, Reuver en Offenbeek, kortweg het Cluster BRO.
De Kerk is ten eerste en bovenal de Aankondiger van de Heer Jezus Christus. Haar missie is het aankondigen van de Blijde Boodschap van het Evangelie en dat Evangelie verbindt ons tot één Christelijke Gemeenschap.

Lees meer:

Kinderprocessie

Oh, lief kindje mijn

Dat je nu bij God mag zijn

(tekst op Monument)

Het Kinderkoor van Reuver – Offenbeek heeft samen met andere kinderen en hun ouders, en het Herenkoor, op vrijdagavond (27 okt 2017) een mooie en zinvolle processie gehouden naar het monument voor de ongedoopte kinderen op het kerkhof bij de Lambertuskerk.

Er is in het bijzonder gezongen en gebeden voor de overleden kleine kinderen en hun ouders. Het zijn de kinderen die, om welke reden dan ook, niet gedoopt konden worden. Dat alleen al is een groot verdriet geweest voor de ouders. Niet alleen een kind verliezen, maar dan ook zonder dat het gedoopt was.

Het monument

Het monument is ter nagedachtenis van de ongedoopte kinderen. Een plaats ter herinnering aan de pijn en het verdriet van ouders van de kinderen die niet gedoopt konden worden en toen geen plaats konden krijgen in de herberg van het kerkhof. Uit respect voor de kinderen en hun ouders, hoe lang geleden ook, hebben de vrijwilligers van het RK Kerkhof dit monument opgericht. We hadden Gods barmhartigheid over het hoofd gezien en dachten misschien dat Gods wegen onze wegen zijn, maar dat zegt Jezus zelf, dat is niet zo. Mijn wegen zijn niet uw wegen, zegt Hij. Moge dit monument een gevoel van geborgenheid geven zoals uitgebeeld in het monument en mag het de littekens verzachten die de ouders en andere nabestaanden zolang hebben meegedragen.

We herhalen de uitspraak van Paus Emeritus Benedictus: “ Het buitensluiten van onschuldige kinderen uit het paradijs is in tegenspraak met de bijzondere liefde die Christus voor de kleinsten koestert” ; daar willen we ons bij aansluiten.

Vader in de hemel, wij doen een beroep op Uw goedheid en vragen U dat dit monument een plaats mag zijn voor allen die troost zoeken; dat ze U dan mogen vinden en bemoediging mogen ervaren. Geef aan allen waarvoor dit Monument wil staan de liefde en de vreugde zoals U die alleen kunt geven en zoals U hebt beloofd aan allen die U liefhebben.

Overzicht H. Missen week 8 (18 februari - 23 februari)

H. Missen Parochie H. Gertrudis Beesel

 

Dag

Datum

Tijd

Intentie

Bijzonderheden

Zondag

18 feb

9.15 u

Voor alle vluchtelingen en ontheemden

1e Zondag van de Vasten H.Mis m.m.v. het Gertrudis koor

 

H. Missen Parochie H. Lambertus Reuver

 

Dag

Datum

Tijd

Intentie

Bijzonderheden

Zaterdag

17 feb

19.00 u

Voor een overledene

Fatimakoor

Zondag

18 feb

10.45 u

12.30 u

Maria Feijen-Franssen

1e Zondag van de Vasten. H.Mis, Samenzang.

Doopviering.

Dinsdag

20 feb

17.00 u

18.30 u

19.00 u

Yvonne en Augustin Basebya

Fatimagebedsgroep

Kruisweg

H.Mis

Woensdag

21 feb

18.30 u

19.00 u

 

Kruisweg

H.Mis

Vrijdag

23 feb

9.00 u

9.30 u

 

 

H. Mis.

Rozenhoedje en aanbidding tot 11.30 uur